Example
diclen
Dynamic Panning Cards
Flip the Cards in Style
Dynamic Panning Cards
Flip the Cards in Style
Dynamic Panning Cards
Flip the Cards in Style
اسفند 05, 1398

آگهی خرید کیسه های پلاستیکی و رول شیرینگ

شرکت کارخانجات داروپخش(سهامی عام)در نظر دارد، جهت تامین کیسه های پلاستیکی و رول شیرینگ از شرکت های معتبر فعال در این زمینه دعوت به همکاری نماید.کلیه متقاضیان واجد شرایط میتوانند با در دست داشتن معرفی نامه به آدرس مشروحه ذیل مراجعه واسناد مناقصه را از روز سه…
اسفند 05, 1398

آگهی مناقصه خرید فویل های الومینیومی

شرکت کارخانجات داروپخش(سهامی عام)در نظر دارد، جهت تامین فویل های الومینیومی خود از شرکت های معتبر فعال در این زمینه دعوت به همکاری نماید.کلیه متقاضیان واجد شرایط میتوانند با در دست داشتن معرفی نامه به آدرس مشروحه ذیل مراجعه واسناد مناقصه را از روز سه شنبه…
بهمن 29, 1398

اگهی مناقصه خرید تانک های استیل

شرکت کارخانجات داروپخش(سهامی عام)در نظر دارد، جهت خرید 2 دستگاه مخزن استیل با ظرفیت350 لیتر و 2 دستگاه مخزن استیل 10000 لیتری از شرکت های معتبر فعال در این زمینه دعوت به همکاری نماید.کلیه متقاضیان واجد شرایط میتوانند با در دست داشتن معرفی نامه به آدرس مشروحه…
بهمن 26, 1398

آگهی مناقصه عمومی مربوط به خرید کارتن های بسته بندی

شرکت کارخانجات داروپخش(سهامی عام)در نظر دارد، کارتن مقوایی، سینی ، جعبه سفیدE فلوت خود را برای مدت یک سال از شرکت های واجد شرایط خریداری نماید.کلیه متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه، از روز یکشنبه مورخ 1398/11/27 لغایت پایان وقت اداری روز شنبه…
بهمن 16, 1398

آگهی مناقصه عمومی مربوط به لیبل های بسته بندی

شرکت کارخانجات داروپخش(سهامی عام)در نظر دارد، جهت تامین لیبل های بسته بندی خود از شرکت های معتبر فعال در این زمینه دعوت به همکاری نماید.کلیه متقاضیان واجد شرایط میتوانند با در دست داشتن معرفی نامه به آدرس مشروحه ذیل مراجعه واسناد مناقصه را از روز شنبه مورخ…
بهمن 16, 1398

آگهی مناقصه عمومی واگذاری یک دستگاه ساختمان محوطه شرکت

شرکت کارخانجات داروپخش(سهامی عام)در نظر دارد یک دستگاه ساختمان داخل محوطه شرکت به همراه خدمات نگهداری از فرزندان کارکنان خود را برای مدت یک سال به پیمانکار واجد شرایط (دارای مجوز رسمی) واجد شرایط واگذار نماید. کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه…
دی 25, 1398

آگهی خرید 1 دستگاه تانک استیل 10000 لیتری

شرکت کارخانجات داروپخش(سهامی عام)در نظر دارد، جهت خرید 1 دستگاه تانک استیل 10000 لیتری از شرکت های معتبر فعال در این زمینه دعوت به همکاری نماید.کلیه متقاضیان واجد شرایط میتوانند با در دست داشتن معرفی نامه به آدرس مشروحه ذیل مراجعه واسناد مناقصه را از روز سه…
مهر 07, 1398

آگهی مناقصه عمومی خرید 80 عدد گارد و ستون آزمایشگاهی

شرکت کارخانجات داروپخش(سهامی عام) در نظر دارد،تعداد 80 عدد گارد و ستون آزمایشگاهی را از اشخاص حقوقی واجد صلاحیت خریداری نماید.کلیه متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه ،ازروز دوشنبه مورخ 1398/07/08 لغایت پایان وقت اداری روز شنبه 1398/07/13 به واحد…