هیئت مدیره جدیدترین اخبار شرکت ، داروها ، مناقصات و بورس در وبلاگ داروپخش

 • دکتر مسعود عابدینی

  دکتر مسعود عابدینی

  مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره

 • رامين زارع

  رامين زارع

  عضو هیئت مدیره

 • قاسم جعفری

  قاسم جعفری

  عضو هیئت مدیره

 • دکتر محمد رسول زاده

  دکتر محمد رسول زاده

  عضو هیئت مدیره