• دکتر محمد مسعود علیمراد

  دکتر محمد مسعود علیمراد

  مدیر عامل
  • دكتر بايرامي

   دكتر بايرامي

   سرپرست معاونت بازرگاني
  • مهندس مسعود مقصودی

   مهندس مسعود مقصودی

   معاون تولید
  • محمود اللهياري

   محمود اللهياري

   معاون مالي و اقتصادي
  • معاون فنی و مهندسی

   معاون فنی و مهندسی

   معاون فنی و مهندسی
  • معاون كيفيت

   معاون كيفيت

   معاون كيفيت