لیست محصولات بر اساس شکل دارویی

Betamethasone OPH DROP 0.1%

مجموعه: شکل دارویی
زیر مجموعه: قطره چشمی نمایش محصولات

 

نام ژنريك: بتامتازون
نام تجاري: -
كاربرد مصرف: ضد التهاب
شكل دارويي: قطره استریل چشمي، گوشی و بینی
دزاژ: 0/1 درصد
بسته بندي: يك بطري 5 ميلي ليتري در هر جعبه چاپي
دسته درمانی: ضد التهاب

 

درباره این محصول هر آنچه که مبهم است از ما بپرسید