گروه درمانی

  • فیلتر ها
نام زیر مجموعه
Piracetam TAB 800mg اعصاب و روان
Piroxicam TOP GEL 0.5% ضد درد و ضد التهاب
Prilocaine/Felypressin CARTRIDGE (30mg+0.03 IU) بی حسی تزریقی
Pyrvinium ORAL SUSP 50mg/5ml ضد میکروب
Ranitidine AMP 50mg/2ml گوارشی
Ranitidine TAB 150mg گوارشی
Repaglinide TAB 0.5mg متابولیک
Repaglinide TAB 1mg متابولیک
Repaglinide TAB 2mg متابولیک
Ringer INFU محلول های تزریقی و شستشو
Ringer INFU محلول های تزریقی و شستشو
Ritodrine TAB 10mg سیستم تولید مثل
Rivastigmine CAP 1.5mg اعصاب و روان
Rivastigmine CAP 3mg اعصاب و روان
Rizatriptan TAB 10mg ضد درد و ضد التهاب
Salbutamol SYR 2mg/5ml تنفسی و آنتی هیستامین ها
Salbutamol TAB 2mg تنفسی و آنتی هیستامین ها
Sodium Chloride 0.45% INFU محلول های تزریقی و شستشو
Sodium Chloride 0.9% INFU محلول های تزریقی و شستشو
Sodium Chloride 0.9% SOL FOR IRRIGATION محلول های تزریقی و شستشو
Spinal-Z CAP 291mg ضد سرطان و سرکوب کننده سیستم ایمنی
Sterile Water for Injection AMP محلول های تزریقی و شستشو
Sterile Water for Injection AMP محلول های تزریقی و شستشو
Sufentanil AMP 10mcg/2ml مخدر
Sufentanil AMP 25mcg/5ml مخدر
Sulfasalazine TAB 500mg گوارشی
Sumatriptan TAB 100mg ضد درد و ضد التهاب
Tadalafil TAB 10mg سیستم تولید مثل
Tadalafil TAB 20mg سیستم تولید مثل
Tamsulosin E.R CAP 0.4mg سیستم تولید مثل
Tetracaine OPH DROP 0.5% چشمی
Theophylline E.R TAB 100mg تنفسی و آنتی هیستامین ها
Theophylline E.R TAB 200mg تنفسی و آنتی هیستامین ها
Theophylline-G SYR (50+30)mg/5ml تنفسی و آنتی هیستامین ها
Timolol OPH DROP 0.5% چشمی
Tizanidine TAB 4mg شل کننده عضلانی
Tolnaftate TOP SOL 1% پوستی
Topiramate TAB 100mg اعصاب و روان
Topiramate TAB 25mg اعصاب و روان
Topiramate TAB 50mg اعصاب و روان
Tramadol AMP 50mg/ml ضد درد و ضد التهاب
Tramadol CAP 50mg ضد درد و ضد التهاب
Tramadol E.R TAB 100mg ضد درد و ضد التهاب
Trazodone TAB 50mg اعصاب و روان
Tretinoin TOP GEL 0.025% پوستی
Tretinoin TOP GEL 0.05% پوستی
Tretinoin TOP LOTION 0.05% پوستی
Triamcinolone AMP 40mg/ml ضد درد و ضد التهاب
Ursodeoxycholic Acid CAP 250mg گوارشی
Valsartan TAB 40mg قلبی عروقی