گروه درمانی

  • فیلتر ها
نام زیر مجموعه
Enoxaparin PREFILLED ING 6000 IU/0.6ml قلبی عروقی
Enoxolone TOP OINT 2% پوستی
Epinephrine AMP 0.1mg/ml قلبی عروقی
Epinephrine AMP 1mg/ml قلبی عروقی
Ergotamine-C TAB (1+100)mg ضد درد و ضد التهاب
Esomeprazole CAP 40mg گوارشی
Expectorant Codeine SYR تنفسی و آنتی هیستامین ها
Expectorant SYR تنفسی و آنتی هیستامین ها
Ezetimibe TAB 10mg متابولیک
Fentanyl AMP 0.1mg/2ml مخدر
Fentanyl AMP 0.5mg/10ml مخدر
Ferrous Sulfate ORAL DROP 25mg Fe/ml ویتامین ها و مکمل ها
Ferrous Sulfate TAB 50mg Fe ویتامین ها و مکمل ها
Fexofenadine TAB 120mg تنفسی و آنتی هیستامین ها
Fluocinolone TOP CREAM 0.025% پوستی
Fluocinolone TOP OINT 0.025% پوستی
Gabapentin CAP 100mg اعصاب و روان
Gabapentin CAP 300mg اعصاب و روان
Gabapentin CAP 400mg اعصاب و روان
Gadopentetate Dimeglumine VIAL 469mg/ml حاجب
Galantamine TAB 8mg اعصاب و روان
Gemifloxacin TAB 320mg ضد میکروب
Gentamicin AMP 20mg/2ml ضد میکروب
Gentamicin AMP 40mg/ml ضد میکروب
Gentamicin AMP 80mg/2ml ضد میکروب
Gentamicin OPH DROP 0.3% چشمی
Glucosamine Sulfate TAB 500mg ویتامین ها و مکمل ها
Glucosamine/Chondroitin TAB (500 +400)mg ویتامین ها و مکمل ها
Glucosamine/Chondroitin/MSM TAB (500+400+125)mg ویتامین ها و مکمل ها
Granisetron AMP 1mg/ml گوارشی
Granisetron AMP 3mg/3ml گوارشی
Griseofulvin TAB 125mg ضد میکروب
H.C.G (Human Chorionic Gonadotrophin) POWDER FOR INJ 1500 IU سیستم تولید مثل
H.C.G (Human Chorionic Gonadotrophin) POWDER FOR INJ 500 IU سیستم تولید مثل
H.C.G (Human Chorionic Gonadotrophin) POWDER FOR INJ 5000 IU سیستم تولید مثل
H.M.G (Human Menopausal Gonadotrophin)Menotropins POWDER FOR INJ 75 IU LH + 75 IU FSH سیستم تولید مثل
Heparin Sodium AMP 100000 IU/ml قلبی عروقی
Heparin Sodium AMP 5000 IU/ml قلبی عروقی
Heparin Sodium VIAL 25000 IU/ml قلبی عروقی
Hydrochlorothiazide TAB 25mg قلبی عروقی
Hydrochlorothiazide TAB 50mg قلبی عروقی
Hydrocortisone Sodium Phosphate AMP 100mg/2ml ضد درد و ضد التهاب
Hydrocortisone Sodium Succinate POWDER FOR INJ 100mg ضد درد و ضد التهاب
Hydrocortisone TOP OINT 1% پوستی
Hydroxyzine SYR 10mg/5ml تنفسی و آنتی هیستامین ها
Hydroxyzine TAB 10mg تنفسی و آنتی هیستامین ها
Hydroxyzine TAB 25mg تنفسی و آنتی هیستامین ها
Ibuprofen TAB 400mg ضد درد و ضد التهاب
Imipenem/Cilastatin POWDER FOR INJ 250mg/250mg ضد میکروب
Imipenem/Cilastatin POWDER FOR INJ 500mg/500mg ضد میکروب