گروه درمانی

  • فیلتر ها
نام زیر مجموعه
Mebeverine E.R CAP 200mg گوارشی
Mebeverine TAB 135mg گوارشی
Meglumine Compound AMP 60% حاجب
Meglumine Compound AMP 76% حاجب
Meglumine Compound ORAL SOL 76% حاجب
Meglumine Compound VIAL 60% حاجب
Meglumine Compound VIAL 76% حاجب
Melatonin TAB 3mg ویتامین ها و مکمل ها
Memantine TAB 10mg اعصاب و روان
Memantine TAB 5mg اعصاب و روان
Mequinol TOP OINT 10% پوستی
Mequinol-T TOP SOL (2%+0.01%) پوستی
Metformin/Sitagliptin TAB (500+50)mg متابولیک
Methadone AMP 5mg/ml مخدر
Methadone DISPERSIBLE TAB 20mg مخدر
Methadone DISPERSIBLE TAB 40mg مخدر
Methadone SYR 25mg/5ml مخدر
Methadone TAB 20mg مخدر
Methadone TAB 40mg مخدر
Methadone TAB 5mg مخدر
Methocarbamol AMP 1gr/10ml شل کننده عضلانی
Methocarbamol TAB 500mg شل کننده عضلانی
Methyl Salicylate TOP OINT 30% ضد درد و ضد التهاب
Methyldopa TAB 250mg قلبی عروقی
Methylprednisolone AMP 40mg/ml ضد درد و ضد التهاب
Metoclopramide AMP 10mg/2ml گوارشی
Metoclopramide ORAL DROP 4mg/ml گوارشی
Metronidazole TOP GEL 0.75% پوستی
Midazolam AMP 15mg/3ml اعصاب و روان
Midazolam AMP 5mg/ml اعصاب و روان
Montelukast CHEW TAB 5mg تنفسی و آنتی هیستامین ها
Morphine Sulfate AMP 10mg/ml مخدر
Moxifloxacin TAB 400mg ضد میکروب
Multivitamin ORAL SOL ویتامین ها و مکمل ها
Multivitamin plus Mineral CAP ویتامین ها و مکمل ها
Multivitamin plus Therapeutic CAP ویتامین ها و مکمل ها
Multivitamin-M CAP ویتامین ها و مکمل ها
Multivitamin-P CAP ویتامین ها و مکمل ها
Mupirocin TOP OINT 2% پوستی
Mycophenolate Mofetil TAB 500mg ضد سرطان و سرکوب کننده سیستم ایمنی
Myrtoplex TOP OINT 10% پوستی