• فیلتر ها
نام زیر مجموعه
Sterile Water for Injection AMP آمپول
Sterile Water for Injection AMP آمپول
Sufentanil AMP 10mcg/2ml مخدر
Sufentanil AMP 10mcg/2ml آمپول
Sufentanil AMP 25mcg/5ml مخدر
Sufentanil AMP 25mcg/5ml آمپول
Sulfasalazine TAB 500mg گوارشی
Sulfasalazine TAB 500mg قرص
Sumatriptan TAB 100mg ضد درد و ضد التهاب
Sumatriptan TAB 100mg قرص
Tadalafil TAB 10mg سیستم تولید مثل
Tadalafil TAB 10mg قرص
Tadalafil TAB 20mg سیستم تولید مثل
Tadalafil TAB 20mg قرص
Tamsulosin E.R CAP 0.4mg سیستم تولید مثل
Tamsulosin E.R CAP 0.4mg کپسول- پیوسته رهش
Tetracaine OPH DROP 0.5% چشمی
Tetracaine OPH DROP 0.5% قطره چشمی
Theophylline E.R TAB 100mg تنفسی و آنتی هیستامین ها
Theophylline E.R TAB 100mg قرص- پیوسته رهش
Theophylline E.R TAB 200mg تنفسی و آنتی هیستامین ها
Theophylline E.R TAB 200mg قرص- پیوسته رهش
Theophylline-G SYR (50+30)mg/5ml تنفسی و آنتی هیستامین ها
Theophylline-G SYR (50+30)mg/5ml شربت
Timolol OPH DROP 0.5% چشمی
Timolol OPH DROP 0.5% قطره چشمی
Tizanidine TAB 4mg شل کننده عضلانی
Tizanidine TAB 4mg قرص
Tolnaftate TOP SOL 1% پوستی
Tolnaftate TOP SOL 1% محلول موضعی
Topiramate TAB 100mg اعصاب و روان
Topiramate TAB 100mg قرص
Topiramate TAB 25mg اعصاب و روان
Topiramate TAB 25mg قرص
Topiramate TAB 50mg اعصاب و روان
Topiramate TAB 50mg قرص
Tramadol AMP 50mg/ml ضد درد و ضد التهاب
Tramadol AMP 50mg/ml آمپول
Tramadol CAP 50mg ضد درد و ضد التهاب
Tramadol CAP 50mg کپسول
Tramadol E.R TAB 100mg ضد درد و ضد التهاب
Tramadol E.R TAB 100mg قرص- پیوسته رهش
Trazodone TAB 50mg اعصاب و روان
Trazodone TAB 50mg قرص
Tretinoin TOP GEL 0.025% پوستی
Tretinoin TOP GEL 0.025% ژل موضعی
Tretinoin TOP GEL 0.05% پوستی
Tretinoin TOP GEL 0.05% ژل موضعی
Tretinoin TOP LOTION 0.05% پوستی
Tretinoin TOP LOTION 0.05% لوسیون موضعی