• فیلتر ها
نام زیر مجموعه
Pioglitazone TAB 30mg قرص
Piracetam ORAL LIQUID 33.33% اعصاب و روان
Piracetam ORAL LIQUID 33.33% مایع خوراکی
Piracetam TAB 800mg اعصاب و روان
Piracetam TAB 800mg قرص
Piroxicam TOP GEL 0.5% ضد درد و ضد التهاب
Piroxicam TOP GEL 0.5% ژل موضعی
Prilocaine/Felypressin CARTRIDGE (30mg+0.03 IU) بی حسی تزریقی
Prilocaine/Felypressin CARTRIDGE (30mg+0.03 IU) کارتریج
Pyrvinium ORAL SUSP 50mg/5ml ضد میکروب
Pyrvinium ORAL SUSP 50mg/5ml سوسپانسیون خوراکی
Ranitidine AMP 50mg/2ml گوارشی
Ranitidine AMP 50mg/2ml آمپول
Ranitidine TAB 150mg گوارشی
Ranitidine TAB 150mg قرص
Repaglinide TAB 0.5mg متابولیک
Repaglinide TAB 0.5mg قرص
Repaglinide TAB 1mg متابولیک
Repaglinide TAB 1mg قرص
Repaglinide TAB 2mg متابولیک
Repaglinide TAB 2mg قرص
Ringer INFU محلول های تزریقی و شستشو
Ringer INFU محلول های تزریقی و شستشو
Ringer INFU محلول تزریقی
Ringer INFU محلول تزریقی
Ritodrine TAB 10mg سیستم تولید مثل
Ritodrine TAB 10mg قرص
Rivastigmine CAP 1.5mg اعصاب و روان
Rivastigmine CAP 1.5mg کپسول
Rivastigmine CAP 3mg اعصاب و روان
Rivastigmine CAP 3mg کپسول
Rizatriptan TAB 10mg ضد درد و ضد التهاب
Rizatriptan TAB 10mg قرص
Salbutamol SYR 2mg/5ml تنفسی و آنتی هیستامین ها
Salbutamol SYR 2mg/5ml شربت
Salbutamol TAB 2mg تنفسی و آنتی هیستامین ها
Salbutamol TAB 2mg قرص
Sodium Chloride 0.45% INFU محلول های تزریقی و شستشو
Sodium Chloride 0.45% INFU محلول تزریقی
Sodium Chloride 0.45% INFU محلول تزریقی
Sodium Chloride 0.9% INFU محلول های تزریقی و شستشو
Sodium Chloride 0.9% INFU محلول تزریقی
Sodium Chloride 0.9% INFU محلول تزریقی
Sodium Chloride 0.9% SOL FOR IRRIGATION محلول های تزریقی و شستشو
Sodium Chloride 0.9% SOL FOR IRRIGATION محلول شستشو
Sodium Chloride 0.9% SOL FOR IRRIGATION محلول شستشو
Spinal-Z CAP 291mg ضد سرطان و سرکوب کننده سیستم ایمنی
Spinal-Z CAP 291mg کپسول
Sterile Water for Injection AMP محلول های تزریقی و شستشو
Sterile Water for Injection AMP محلول های تزریقی و شستشو