• فیلتر ها
نام زیر مجموعه
Methadone DISPERSIBLE TAB 20mg قرص باز شونده در آب
Methadone DISPERSIBLE TAB 40mg مخدر
Methadone DISPERSIBLE TAB 40mg قرص باز شونده در آب
Methadone SYR 25mg/5ml مخدر
Methadone SYR 25mg/5ml شربت
Methadone TAB 20mg مخدر
Methadone TAB 20mg قرص
Methadone TAB 40mg مخدر
Methadone TAB 40mg قرص
Methadone TAB 5mg مخدر
Methadone TAB 5mg قرص
Methocarbamol AMP 1gr/10ml شل کننده عضلانی
Methocarbamol AMP 1gr/10ml آمپول
Methocarbamol TAB 500mg شل کننده عضلانی
Methocarbamol TAB 500mg قرص
Methyl Salicylate TOP OINT 30% ضد درد و ضد التهاب
Methyl Salicylate TOP OINT 30% پماد موضعی
Methyldopa TAB 250mg قلبی عروقی
Methyldopa TAB 250mg قرص
Methylprednisolone AMP 40mg/ml ضد درد و ضد التهاب
Methylprednisolone AMP 40mg/ml آمپول
Metoclopramide AMP 10mg/2ml گوارشی
Metoclopramide AMP 10mg/2ml آمپول
Metoclopramide ORAL DROP 4mg/ml گوارشی
Metoclopramide ORAL DROP 4mg/ml قطره خوراکی
Metronidazole TOP GEL 0.75% پوستی
Metronidazole TOP GEL 0.75% ژل موضعی
Midazolam AMP 15mg/3ml اعصاب و روان
Midazolam AMP 15mg/3ml آمپول
Midazolam AMP 5mg/ml اعصاب و روان
Midazolam AMP 5mg/ml آمپول
Montelukast CHEW TAB 5mg تنفسی و آنتی هیستامین ها
Montelukast CHEW TAB 5mg قرص جویدنی
Morphine Sulfate AMP 10mg/ml مخدر
Morphine Sulfate AMP 10mg/ml آمپول
Moxifloxacin TAB 400mg ضد میکروب
Moxifloxacin TAB 400mg قرص
Multivitamin ORAL SOL ویتامین ها و مکمل ها
Multivitamin ORAL SOL محلول خوراکی
Multivitamin plus Mineral CAP ویتامین ها و مکمل ها
Multivitamin plus Mineral CAP کپسول
Multivitamin plus Therapeutic CAP ویتامین ها و مکمل ها
Multivitamin plus Therapeutic CAP کپسول
Multivitamin-M CAP ویتامین ها و مکمل ها
Multivitamin-M CAP کپسول
Multivitamin-P CAP ویتامین ها و مکمل ها
Multivitamin-P CAP کپسول
Mupirocin TOP OINT 2% پوستی
Mupirocin TOP OINT 2% پماد موضعی
Mycophenolate Mofetil TAB 500mg ضد سرطان و سرکوب کننده سیستم ایمنی