• فیلتر ها
نام زیر مجموعه
Enoxaparin PREFILLED ING 6000 IU/0.6ml قلبی عروقی
Enoxaparin PREFILLED ING 6000 IU/0.6ml سرنگ آماده تزریق
Enoxolone TOP OINT 2% پوستی
Enoxolone TOP OINT 2% پماد موضعی
Epinephrine AMP 0.1mg/ml قلبی عروقی
Epinephrine AMP 0.1mg/ml آمپول
Epinephrine AMP 1mg/ml قلبی عروقی
Epinephrine AMP 1mg/ml آمپول
Ergotamine-C TAB (1+100)mg ضد درد و ضد التهاب
Ergotamine-C TAB (1+100)mg قرص
Esomeprazole CAP 40 mg کپسول
Esomeprazole CAP 40mg گوارشی
Expectorant Codeine SYR تنفسی و آنتی هیستامین ها
Expectorant Codeine SYR شربت
Expectorant SYR تنفسی و آنتی هیستامین ها
Expectorant SYR شربت
Ezetimibe TAB 10mg متابولیک
Ezetimibe TAB 10mg قرص
Fentanyl AMP 0.1mg/2ml مخدر
Fentanyl AMP 0.1mg/2ml آمپول
Fentanyl AMP 0.5mg/10ml مخدر
Fentanyl AMP 0.5mg/10ml آمپول
Ferrous Sulfate ORAL DROP 25mg Fe/ml ویتامین ها و مکمل ها
Ferrous Sulfate ORAL DROP 25mg Fe/ml قطره خوراکی
Ferrous Sulfate TAB 50mg Fe ویتامین ها و مکمل ها
Ferrous Sulfate TAB 50mg Fe قرص
Fexofenadine TAB 120mg تنفسی و آنتی هیستامین ها
Fexofenadine TAB 120mg قرص
Fluocinolone TOP CREAM 0.025% پوستی
Fluocinolone TOP CREAM 0.025% کرم موضعی
Fluocinolone TOP OINT 0.025% پوستی
Fluocinolone TOP OINT 0.025% پماد موضعی
Gabapentin CAP 100mg اعصاب و روان
Gabapentin CAP 100mg کپسول
Gabapentin CAP 300mg اعصاب و روان
Gabapentin CAP 300mg کپسول
Gabapentin CAP 400mg اعصاب و روان
Gabapentin CAP 400mg کپسول
Gadopentetate Dimeglumine VIAL 469mg/ml حاجب
Gadopentetate Dimeglumine VIAL 469mg/ml ویال
Galantamine TAB 8mg اعصاب و روان
Galantamine TAB 8mg قرص
Gemifloxacin TAB 320mg ضد میکروب
Gemifloxacin TAB 320mg قرص
Gentamicin AMP 20mg/2ml ضد میکروب
Gentamicin AMP 20mg/2ml آمپول
Gentamicin AMP 40mg/ml ضد میکروب
Gentamicin AMP 40mg/ml آمپول
Gentamicin AMP 80mg/2ml ضد میکروب
Gentamicin AMP 80mg/2ml آمپول