• فیلتر ها
نام زیر مجموعه
Pancuronium Bromide AMP 2mg/ml شل کننده عضلانی
Pancuronium Bromide AMP 2mg/ml آمپول
Pantoprazole Vial 40mg گوارشی
Pantoprazole Vial 40mg ویال
Pediatric Grippe SYR ضد درد و ضد التهاب
Pediatric Grippe SYR شربت
Perphenazine AMP 5mg/ml اعصاب و روان
Perphenazine AMP 5mg/ml آمپول
Perphenazine TAB 2mg اعصاب و روان
Perphenazine TAB 2mg قرص
Perphenazine TAB 4mg اعصاب و روان
Perphenazine TAB 4mg قرص
Perphenazine TAB 8mg اعصاب و روان
Perphenazine TAB 8mg قرص
Pethidine AMP 50mg/ml مخدر
Pethidine AMP 50mg/ml آمپول
Phenobarbital TAB 100mg اعصاب و روان
Phenobarbital TAB 100mg قرص
Phenobarbital TAB 60mg اعصاب و روان
Phenobarbital TAB 60mg قرص
Phenytoin TOP CREAM 1% پوستی
Phenytoin TOP CREAM 1% کرم موضعی
Pioglitazone TAB 15mg متابولیک
Pioglitazone TAB 15mg قرص
Pioglitazone TAB 30mg متابولیک
Pioglitazone TAB 30mg قرص
Piracetam ORAL LIQUID 33.33% اعصاب و روان
Piracetam ORAL LIQUID 33.33% مایع خوراکی
Piracetam TAB 800mg اعصاب و روان
Piracetam TAB 800mg قرص
Piroxicam TOP GEL 0.5% ضد درد و ضد التهاب
Piroxicam TOP GEL 0.5% ژل موضعی
Prilocaine/Felypressin CARTRIDGE (30mg+0.03 IU) بی حسی تزریقی
Prilocaine/Felypressin CARTRIDGE (30mg+0.03 IU) کارتریج
Pyrvinium ORAL SUSP 50mg/5ml ضد میکروب
Pyrvinium ORAL SUSP 50mg/5ml سوسپانسیون خوراکی