• فیلتر ها
نام زیر مجموعه
Gabapentin CAP 100mg اعصاب و روان
Gabapentin CAP 100mg کپسول
Gabapentin CAP 300mg اعصاب و روان
Gabapentin CAP 300mg کپسول
Gabapentin CAP 400mg اعصاب و روان
Gabapentin CAP 400mg کپسول
Gadopentetate Dimeglumine VIAL 469mg/ml حاجب
Gadopentetate Dimeglumine VIAL 469mg/ml ویال
Galantamine TAB 8mg اعصاب و روان
Galantamine TAB 8mg قرص
Gemifloxacin TAB 320mg ضد میکروب
Gemifloxacin TAB 320mg قرص
Gentamicin AMP 20mg/2ml ضد میکروب
Gentamicin AMP 20mg/2ml آمپول
Gentamicin AMP 40mg/ml ضد میکروب
Gentamicin AMP 40mg/ml آمپول
Gentamicin AMP 80mg/2ml ضد میکروب
Gentamicin AMP 80mg/2ml آمپول
Gentamicin OPH DROP 0.3% چشمی
Gentamicin OPH DROP 0.3% قطره چشمی
Glucosamine Sulfate TAB 500mg ویتامین ها و مکمل ها
Glucosamine Sulfate TAB 500mg قرص
Glucosamine/Chondroitin TAB (500 +400)mg ویتامین ها و مکمل ها
Glucosamine/Chondroitin TAB (500 +400)mg قرص
Glucosamine/Chondroitin/MSM TAB (500+400+125)mg ویتامین ها و مکمل ها
Glucosamine/Chondroitin/MSM TAB (500+400+125)mg قرص
Granisetron AMP 1mg/ml گوارشی
Granisetron AMP 1mg/ml آمپول
Granisetron AMP 3mg/3ml گوارشی
Granisetron AMP 3mg/3ml آمپول
Griseofulvin TAB 125mg ضد میکروب
Griseofulvin TAB 125mg قرص