• فیلتر ها
نام زیر مجموعه
Dexamethasone AMP 8mg/2ml ضد درد و ضد التهاب
Dexamethasone AMP 8mg/2ml آمپول
Dexamethasone OPH DROP 0.1% چشمی
Dexamethasone OPH DROP 0.1% قطره چشمی
Dextrose 3.33%, Nacl 0.3% INFU محلول های تزریقی و شستشو
Dextrose 3.33%, Nacl 0.3% INFU محلول های تزریقی و شستشو
Dextrose 3.33%, Nacl 0.3% INFU محلول تزریقی
Dextrose 3.33%, Nacl 0.3% INFU محلول تزریقی
Dextrose 5% INFU محلول های تزریقی و شستشو
Dextrose 5% INFU محلول های تزریقی و شستشو
Dextrose 5% INFU محلول تزریقی
Dextrose 5% INFU محلول تزریقی
Dextrose 5%, Nacl 0.9% INFU محلول های تزریقی و شستشو
Dextrose 5%, Nacl 0.9% INFU محلول های تزریقی و شستشو
Dextrose 5%, Nacl 0.9% INFU محلول تزریقی
Dextrose 5%, Nacl 0.9% INFU محلول تزریقی
Dextrose 50% INFU محلول های تزریقی و شستشو
Dextrose 50% INFU محلول تزریقی
Diclofenac Sodium AMP 75mg/3ml ضد درد و ضد التهاب
Diclofenac Sodium AMP 75mg/3ml آمپول
Diclofenac Sodium SUPP 100mg ضد درد و ضد التهاب
Diclofenac Sodium SUPP 100mg شیاف
Diclofenac Sodium SUPP 50mg ضد درد و ضد التهاب
Diclofenac Sodium SUPP 50mg شیاف
Diclofenac TOP GEL 1% ضد درد و ضد التهاب
Diclofenac TOP GEL 1% ژل موضعی
Diltiazem TAB 60mg قلبی عروقی
Diltiazem TAB 60mg قرص
Diphenhydramine Compound SYR (12.5+125)mg/5ml تنفسی و آنتی هیستامین ها
Diphenhydramine Compound SYR (12.5+125)mg/5ml شربت
Diphenhydramine ELIXIR 12.5mg/5ml تنفسی و آنتی هیستامین ها
Diphenhydramine ELIXIR 12.5mg/5ml الگزیر
Divalproex E.C TAB 500mg اعصاب و روان
Divalproex E.C TAB 500mg قرص- انتریک کوتد
Donepezil TAB 10mg اعصاب و روان
Donepezil TAB 10mg قرص
Donepezil TAB 5mg اعصاب و روان
Donepezil TAB 5mg قرص
Dorzolamide OPH DROP 2% چشمی
Dorzolamide OPH DROP 2% قطره چشمی
Doxepin CAP 10mg اعصاب و روان
Doxepin CAP 10mg کپسول
Doxepin CAP 25mg اعصاب و روان
Doxepin CAP 25mg کپسول
Duloxetine CAP 30mg اعصاب و روان
Duloxetine CAP 30mg کپسول