• فیلتر ها
نام زیر مجموعه
Calcipotriol TOP OINT 0.005% پوستی
Calcipotriol TOP OINT 0.005% پماد موضعی
Calcium Carbonate/Vitamin D3 TAB (500mg+400 IU) ویتامین ها و مکمل ها
Calcium Carbonate/Vitamin D3 TAB (500mg+400 IU) قرص
Calcium-D (500mg+200 IU) قرص
Calcium-D TAB (500mg+200 IU) ویتامین ها و مکمل ها
Captopril TAB 25mg قلبی عروقی
Captopril TAB 25mg قرص
Captopril TAB 50mg قلبی عروقی
Captopril TAB 50mg قرص
Carvedilol TAB 12.5mg قلبی عروقی
Carvedilol TAB 12.5mg قرص
Carvedilol TAB 6.25mg قلبی عروقی
Carvedilol TAB 6.25mg قرص
Celecoxib CAP 100mg ضد درد و ضد التهاب
Celecoxib CAP 100mg کپسول
Celecoxib CAP 200mg ضد درد و ضد التهاب
Celecoxib CAP 200mg کپسول
Cetirizine SYR 5mg/5ml تنفسی و آنتی هیستامین ها
Cetirizine SYR 5mg/5ml شربت
Cetirizine TAB 10mg تنفسی و آنتی هیستامین ها
Cetirizine TAB 10mg قرص
Children Cold CHEW TAB ضد درد و ضد التهاب
Children Cold CHEW TAB قرص جویدنی
Chlorpheniramine AMP 10mg/ml تنفسی و آنتی هیستامین ها
Chlorpheniramine AMP 10mg/ml آمپول
Chlorpheniramine TAB 4mg تنفسی و آنتی هیستامین ها
Chlorpheniramine TAB 4mg قرص
Cioprofloxacin TAB 500mg ضد میکروب
Cioprofloxacin TAB 500mg قرص
Ciprofloxacin TAB 250mg ضد میکروب
Ciprofloxacin TAB 250mg قرص
Citalopram TAB 20mg اعصاب و روان
Citalopram TAB 20mg قرص
Citalopram TAB 40mg اعصاب و روان
Citalopram TAB 40mg قرص
Clindamycin AMP 300mg/2ml ضد میکروب
Clindamycin AMP 300mg/2ml آمپول
Clindamycin TOP SOL 1% پوستی
Clindamycin TOP SOL 1% محلول موضعی
Clobetasol TOP CREAM 0.05% پوستی
Clobetasol TOP CREAM 0.05% کرم موضعی
Clobetasol TOP LOTION 0.05% پوستی
Clobetasol TOP LOTION 0.05% لوسیون موضعی
Clobetasol TOP OINT 0.05% پوستی
Clobetasol TOP OINT 0.05% پماد موضعی
Clopidogrel TAB 75mg قلبی عروقی
Clopidogrel TAB 75mg قرص
Clozapine TAB 100mg اعصاب و روان
Clozapine TAB 100mg قرص