Morphine Sulfate AMP 10mg/ml

مجموعه: گروه درمانی
زیر مجموعه: مخدر نمایش محصولات

 

نام ژنريك: مورفين سولفات
نام تجاري: -
كاربرد مصرف: کنترل درد شدید
شكل دارويي: آمپول
دزاژ: 10 ميلي گرم در ميلي ليتر
بسته بندي: 100 آمپول 1 ميلي ليتري در هر جعبه
دسته درمانی: مسکن و ضد درد

 

درباره این محصول هر آنچه که مبهم است از ما بپرسید