Methadone DISPERSIBLE TAB 40mg

مجموعه: گروه درمانی
زیر مجموعه: مخدر نمایش محصولات

 

نام ژنريك: متادون هیدروکلراید
نام تجاري: -
كاربرد مصرف: سم زدایی و درمان نگهدارنده در اعتیاد به مواد مخدر، کنترل درد شدید
شكل دارويي: قرص خط دار 
دزاژ: 40 ميلي گرم
بسته بندي: 10 بليستر 10 عددي در هر جعبه چاپي (100 قرص)
دسته درمانی: مسکن و ضد درد
درباره این محصول هر آنچه که مبهم است از ما بپرسید