Barium Sulfate ORAL SUSP 240gr/240ml

مجموعه: گروه درمانی
زیر مجموعه: حاجب نمایش محصولات
درباره این محصول هر آنچه که مبهم است از ما بپرسید