Dexamethasone AMP 8mg/2ml

مجموعه: گروه درمانی
زیر مجموعه: ضد درد و ضد التهاب نمایش محصولات
درباره این محصول هر آنچه که مبهم است از ما بپرسید