Example
diclen
Dynamic Panning Cards
Flip the Cards in Style
Dynamic Panning Cards
Flip the Cards in Style
Dynamic Panning Cards
Flip the Cards in Style
مرداد 23, 1398

آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار سرویس ایاب و ذهاب کارکنان

شرکت کارخانجات داروپخش (سهامی عام) در نظر دارد سرویس ایاب و ذهاب کارکنان خود در مسیرهای تهران و کرج و حومه را برای مدت یکسال به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه ، از روز سه شنبه مورخ 98/5/22 لغایت پایان وقت…
مرداد 15, 1398

آگهی مناقصه عمومی خرید پالت پلاستیکی

شرکت کارخانجات داروپخش (سهامی عام) در نظر دارد ، تعداد 4000 عدد پالت پلاستیکی با ابعاد 15*120*100 سانتی متر و 15*120*90 سانتی متر و تحمل بار 1000 -1250 کیلوگرم و قابلیت بارگیری با پالت تراک از طرفین ، را از اشخاص حقوقی واجد صلاحیت خریداری نماید. کلیه متقاضیان…
ارديبهشت 16, 1398

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کارخانجات داروپخش (سهامی عام)

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت کارخانجات داروپخش (سهامی عام) دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت برای سال مالی منتهی به 1397/12/29 که در ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1398/02/31 در محل شرکت واقع در کیلومتر 18 اتوبان تهران-کرج…