Example
diclen
Dynamic Panning Cards
Flip the Cards in Style
Dynamic Panning Cards
Flip the Cards in Style
Dynamic Panning Cards
Flip the Cards in Style
ارديبهشت 02, 1398

آگهی انتخاب پیمانکار جهت رفع نواقص و صدورگواهی ایمنی و سلامت چند دستگاه آسانسور و بالابر

شرکت کارخانجات داروپخش (سهامی عام) در نظر دارد ، رفع نواقص و صدور گواهی ایمنی و سلامت 5 دستگاه آسانسور و 2 دستگاه بالابر خود را به اشخاص حقوقی واجد صلاحیت واگذار نماید. متقاضیان ضمن هماهنگی با آقای مهندس کریمی 09385780693 و بازدید از دستگاههای مورد نظر حداکثر…
فروردين 20, 1398

آگهی مناقصه عمومی جهت خرید یک دستگاه دیگ بخار

شرکت کارخانجات داروپخش (سهامی عام) در نظر دارد ، یک دستگاه دیگ بخار با ظرفیت 16000 Ib/hr فایر تیوب به همراه پمپ تغذیه طبقاتی با اکومایزر هوشمند جهت بهینه سازی و راندمان بالا را از اشخاص حقوقی واجد صلاحیت خریداری نماید. کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت…
فروردين 18, 1398

آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار جهت تعمیر یک دستگاه چیلر جذبی

شرکت کارخانجات داروپخش (سهامی عام) در نظر دارد ، تعمیر یک دستگاه چیلر آبزوربشن (جذبی) 360 تن بخش سرم سازی خود را به اشخاص حقوقی واجد صلاحیت واگذار نماید. کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه ، از روز شنبه مورخ 98/1/24 لغایت پایان وقت اداری روز…
اسفند 10, 1397

فراخوان انتخاب پیمانکار

شرکت کارخانجات داروپخش (سهامی عام) در نظر دارد ، دو دستگاه هواساز هایژنیک جهت استفاده در محیط اسپتیک را از اشخاص حقوقی واجد صلاحیت خریداری نماید. کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه ، از روز شنبه مورخ 97/12/11 لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ…